Szinapszis logó és szlogen pályázat 2012.03.27

A pályázat célja a SZINAPSZIS hallgató-mentor program céljait, együttműködését kifejező logó és szlogen megalkotása, amely alkalmas elektronikus felületen, plakáton, szóróanyagon, borítékon, levélpapíron való megjelenítésre.

A Pécsi Tudományegyetem bővülő tehetséggondozási rendszerén belül a SZINAPSZIS program célja a tehetséges középiskolások felkutatása és korai bekapcsolása az egyetemi tehetséggondozásba, mintegy hidat képezve a közoktatás és az egyetem között.

Az innovatív tehetségsegítő program az egyetemi évek megkezdése előtt vonzani, menedzselni kívánja Pécs és a régió érdeklődő, kreatív, motivált középiskolásait.  A programba kerülőket kiemelkedő képességű egyetemi hallgató – mentorok vezetik, segítik majd a különböző tudományterületeken.

A logóval és a szlogennel a tehetségek egymást segítő, személyes kapcsolatainak erejét szeretnénk megjeleníteni.

A logó felhasználási területei:

A pályázók csak saját maguk által készített logókkal pályázhatnak. Amennyiben a pályázaton benyújtott logó más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait megsérti, az abból eredő bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik.

A pályázó a pályázat leadásával hozzájárul, hogy az általa készített logó és szlogen a SZINAPSZIS hallgató-mentor program keretében bármikor megjelenjen.

A pályamunkákat a pályázó a SZINAPSZIS hallgató-mentor program keretében korlátlan felhasználásra rendelkezésére bocsátja, bárminemű egyéb követelés nélkül.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázaton a Pécsi Tudományegyetem valamennyi hallgatója részt vehet. Egyéni pályázók, illetve hallgatói közösségek terveit is várjuk.

A pályamunkákat tovább nem szerkeszthető formátumban, jeligével ellátott borítékban, CD-n várjuk a Pécsi Tudományegyetem Rektori Hivatal Tehetséggondozási Csoportjához.

Cím: Pécs, Vasvári Pál u. 4. I. emelet 113.

Kérjük, hogy külön lezárt borítékban mellékelje a pályázó nevét és elérhetőségét.

Pályázati határidő, elbírálás:

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. április 23. hétfő 12:00 óra

A beérkezett pályázatokat zsűri bírálja el.

A pályázat győztese 40.000 Ft összegű díjban részesül.

A díj átadására, a győztes pályamunka és alkotójának (alkotóinak) bemutatására az egyetemi TEHETSÉGNAP rendezvényen kerül sor.

További felvilágosítás:

Barna Adrianna

Ügyvivő szakértő

PTE Rektori Hivatal

Tehetséggondozási Csoport

Tel:+36 72 501-500/12767

E-mail: barna.adrianna@pte.hu