Egyetemi Térítési és Juttatási Bizottság

Név

E-mail

Poszt

Kar

Herbszt Enikő

herbszt.eniko@gmail.com

DJKB Titkár

ÁJK

Szíjjártó Gábor

szijjarto88@gmail.com

DJKB Titkár

ÁOK

Csonka Ildikó

csonka.ildiko@gmail.com

DJKB Elnök

BTK

Deák András

andras.deak@etk.pte.hu

DJKB Elnök

ETK

Csiszár Csaba

feek.djkb@gmail.com

DJKB Titkár

FEEK

Brautigam György

gyurma87@hotmail.com

DJKB Elnök

IGYK

Haffner Tamás

haffner.tamas@ktk.pte.hu

DJKB Titkár

KTK

Szabó Bianka

dejebe@art.pte.hu

DJKB Elnök

MK

Loch Gábor

gaborloch@gmail.com

DJKB Elnök

PMMIK

Gregor Zsolt

gregorbacsi@gmail.com

DJKB Elnök

TTK


Kollégiumi Bizottság



Név

bizottság

E-mail

Simon Attila

Damjanich Kollégiumi Bizottság

simon.attila.damikoli@gmail.com

Holczinger Tímea

IGYK Kollégiumi Bizottság

koll.biz@freemail.hu

Mészáros Nóra

Laterum Kollégiumi Bizottság

nora.meszaros@etk.pte.hu

Kocsis Norbert

Szalay László Kollégiumi Bizottság

kocka88@gmail.com

Molnár Balázs Csaba

Boszorkány utcai Kollégiumi Bizottság

cucu.he@gmail.com

Gémesi Tibor

Balassa J. Kollégiumi Bizottság

tibor.gemesi@gmail.com


Tanulmányi és Érdekvédelmi Bizottság

A Bizottság feladata a beérkezett hallgatói kifogások, panaszok, kivizsgálása, egyeztetés kezdeményezése a megfelelő fórumokkal. Szoros együttműködés kialakítása  a fogyatékkal élőkkel, hátrányos helyzetűekkel, Hallgatói Jogsegéllyel Foglalkozó Bizottsággal. A hallgatókat érintő szabályzat-módosítás tervezetek megvitatása, javaslattétel az elnökség számára, továbbá a hallgatókat érintő szabályzatok folyamatos fejlesztése, javaslatok kidolgozása.

Név

E-mail

Telefon

Betöltött poszt

Kar

Dr. Pintér Mihály

pinter.misi@gmail.com

30 444 8336

Bizottsági elnök

PTE EHÖK

Varga András

vrgandrs@gmail.com

Bizottsági tag

PTE FEEK

Schlégl Ádám

schlegladam.aok@gmail.com

Bizottsági tag

PTE ÁOK

Józan Flóra

jozanflora@gmail.com

Bizottsági tag

PTE ÁJK



Külügyi Bizottság

A Külügyi Bizottság a magyar hallgatókat érintő külügyi szabályzatokat véleményezi, valamint minél szélesebb körű tájékoztatást kíván adni az adott karokon működő ösztöndíj lehetőségekről. A Bizottság aktívan részt vesz az Erasmus program koordinálásában. Közreműködik a külföldi hallgatókkal kapcsolatos problémák megoldásában, kapcsolatot tart a Pécsi Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztályával.

Név

E-mail

Telefon

Betöltött poszt

Kar

Dr. Gaál Márton

gaalmarci@gmail.com

30 394 6503

Bizottsági elnök

PTE EHÖK

Erdei István

o.kuan.han@gmail.com

Bizottsági tag

PTE TTK

Gyutai András

gyutaiandras@gmail.com

Bizottsági tag

PTE FEEK

Horváth Nikolett

zorka00@gmail.com

Bizottsági tag

PTE ETK

Háló Krisztián

halokrisztian@gmail.com

Bizottsági tag

PTE BTK

Martin Triphan

egsc@aok.pte.hu

Bizottsági tag

PTE ÁOK

Kovács Péter

kovacspeter.kulugy@gmail.com

Bizottsági tag

PTE ÁJK

Greg András

gregandras@gmail.com

Bizottsági tag

PTE PMMIK

Művészeti és Tehetséggondozási Bizottság

A Bizottság ösztönzi és véleményezi  a témaköréhez tartozó pályázatok kiírását, továbbá részt vesz a pályázatok minél szélesebb körben való népszerűsítésében. A Bizottság feladata  a művészeti és kulturális tevékenységek támogatásának kidolgozása, a tehetségek gondozásának központi koordinálása együttműködve a Kari és Egyetemi Szervekkel, Szakkollégiumokkal.

Név

E-mail

Telefon

Betöltött poszt

Kar

Greg András

gregandras@gmail.com

30 640 3775

Bizottsági titkár

PTE PMMIK

Hosszú Norbert

noca89@freemail.hu

Bizottsági tag

PTE FEEK

Aradi Péter

aradipeter89@gmail.com

Bizottsági tag

PTE ÁJK

Költségvetési és Gazdasági Bizottság

A PTE EHÖK-höz beérkező pénzügyi vonzatú pályázatokat véleményezi és javaslatával továbbítja azt a PTE EHÖK Elnökéhez és a PTE EHÖK Küldöttgyűléséhez. A Bizottság feladata az 1 millió forintot meghaladó költségvetésű rendezvények költségvetés tervezetének áttekintése, véleményezése és javaslattétel az Elnökség számára. Áttekinti a PTE EHÖK és a részönkormányzatok előzetes éves költségvetését, véleményezi és javaslatot tesz az Elnökség számára. Figyelemmel kíséri a PTE EHÖK és a részönkormányzatok gazdálkodását, a szabályok betartását. Az év végi beszámolókat véleményezi az Elnökség számára.

Név

E-mail

Telefon

Betöltött poszt

Kar

Bálint Szabolcs

balint.szabolcs@gmail.com

30 939 9113

Bizottsági elnök

PTE EHÖK

Kühn Petra

petra.kuhn@etk.pte.hu

Bizottsági tag

PTE ETK

Gradwohl Máté

gradwohlmate@gmail.com

Bizottsági tag

PTE KTK

Rinfel János

rinfel.janos@gmail.com

Bizottsági tag

PTE ÁJK

Greg András

gregandras@gmail.com

Bizottsági tag

PTE PMMIK

Rendezvényszervezési Bizottság

A Bizottság véleményezi a PTE EHÖK, a részönkormányzatok és a Kollégiumi Bizottságok rendezvényterveit. A Bizottság feladata a PTE EHÖK rendezvényeinek ütemezése a részönkormányzati rendezvények időpontjainak figyelembevételével, programok kialakítása,azok megszervezése. A költségvetés – beszámoló elkészítése és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság elé tárása. Segítséget nyújt a nagyobb kari rendezvények megszervezésében. Előkészíti a PTE EHÖK által kiírt, rendezvényszervezéssel kapcsolatos pályázatokat, a beérkezett pályázatok alapján javaslatot tesz az Elnökség számára.

Név

E-mail

Telefon

Betöltött poszt

Kar

Bálint Szabolcs

balint.szabolcs@gmail.com

30 939 9113

Bizottsági elnök

PTE EHÖK

Gregor Zsolt

gregorbacsi@gmail.com

Bizottsági tag

PTE TTK

Szabó Ádám

cogitoergosum.pte@gmail.com

Bizottsági tag

PTE FEEK

Orbán Márton

orbanmarton@gmail.com

Bizottsági tag

PTE PMMIK


kozonsegtalalkozo kozonsegtalalkozo

Meccsek és közönségtalálkozó Kassai Viktorral és Ring Györggyel Meccsek és közönségtalálkozó Kassai Viktorral és Ring Györggyel

Országos Hallgatói Tüntetés 2011 Országos Hallgatói Tüntetés 2011

TEF - Zárónap TEF - Zárónap

EHÖK hírek Karok hírei