A Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata

A Pécsi Tudományegyetem Kollektív Szerződése

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata és mellékletei

Melléklet száma Szabályzat címe Elfogadás, illetve az utolsó módosítás dátuma
A Pécsi tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2012.február 9.
1. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem név-, címer- és bélyegzőhasználatának rendje 2007. november 29.
2. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem organogramja 2010. február 22.
3. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodási Szabályzata 2011. július 1.
4. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem foglalkoztatási követelmény-rendszere 2011. december 15.
5. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 2011. december 15.
6. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata

2012. február 9.
7/a. számú melléklet A felsőfokú szakképzés, alapképzés, valamint egységes, osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen 2011. június 23.
7/b. számú melléklet A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi rendje a Pécsi Tudományegyetemen 2011. június 23.
8. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzata 2007. március 29.
9. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetemintézményfejlesztési terve 2011. december 15.
10. számú melléklet gazdálkodó szervezetek alapításának és a gazdálkodó szervezetekben való részesedés szerzésének szabályai a Pécsi Tudományegyetemen 2009. február 26.
12. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem iratkezelési szabályzata 2010. szeptember 30.
13. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata 2007. november 29.
14. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Múzeumának Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. október 25.
15. számú melléklet Az egyetemi ünnepségek és megemlékezések rendjéről 2009. május 14.
16. számú melléklet Szabályzat az egyetemi kitüntetések és díszoklevelek alapításáról, adományozásáról 2008. december 18.
17. számú melléklet Gazdasági Tanács ügyrendje 2011. február 24.
18. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetemen működőbizottságok összetételéről, működéséről, feladat- és hatásköréről szóló szabályzat 2012. január 1.
19. számú melléklet 19. sz. melléklet: A Pedagógusképzési Koordinációs Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2010. december 16.
20. számú melléklet Az Állam- és Jogtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata 2009. december 10.
21. számú melléklet Az Általános Orvostudományi Kar szervezeti és működési szabályzata 2011. július 1.
22. számú melléklet Bölcsészettudományi Kar szervezeti és működési szabályzata 2011. április 28.
23. számú melléklet Az Egészségtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata 2012. február 9.
24. számú melléklet Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar szervezeti és működési szabályzata 2011. július 1.
25. számú melléklet Az Illyés Gyula Kar szervezeti és működési szabályzata

PTE IGYK Szervezeti Organogram

2011. november 10.
26. számú melléklet Közgazdaságtudományi Kar szervezeti és működési szabályzata 2011. július 1.
27. számú melléklet Művészeti Kar szervezeti és működési szabályzata 2006. december 14.
28. számú melléklet Pollack Mihály Műszaki Kar szervezeti és működési szabályzata 2011. február 24.
29. számú melléklet Természettudományi Kar szervezeti és működési szabályzata 2009. január 29.
31. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem KaralapításiSzabályzat 2007. október 25.
32. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem központi igazgatásának szervezetére és működésére vonatkozó szabályzat 2012. február 9.
33. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Főigazgatóságának szervezeti és működési szabályzata 2012. február 1.
37. számú melléklet Klinikai Központ szervezeti és működési szabályzata 2012. február 9.
38. számú melléklet A PTE Egyetemi Könyvtárának szervezeti és működési szabályzata 2011. december 15.
39. számú melléklet Az Egyetemi Levéltár szervezeti és működési szabályzata 2007. január 25.
40. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata) 2008. március 27.
41. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem FEUVE szabályzata 2010. június 17.
43. számú melléklet Az Egyetemi Hallgatói ÖnkormányzatAlapszabályzata 2012. február 9.
44. számú melléklet Az Intézményi Érdekegyeztető Tanácsszervezeti és működési szabályzata 2006. szeptember 28.
46. számú melléklet Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen 2012. február 9.
47. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem beruházási szabályzata

2011 július 1.
48. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem habilitációs szabályzata 2011. március 1.
49. számú melléklet A Pécsi Tudományegyetem Munkavédelmi szabályzata

2012. február 9.

A Pécsi Tudományegyetem hatályos egyéb szabályzatai

Sorszám Szabályzat címe Elfogadás, illetve az utolsó módosítás dátuma
1. A Pécsi Tudományegyetem munkaköri alkalmassági vizsgálatok rendjéről szóló szabályzata 2008. február 28.
2. A Pécsi Tudományegyetem adatvédelmiszabályzata 2012. január 1.
3. A Pécsi Tudományegyetem ERASMUSszabályzata és mellékletei 2010. június 17.
4. Pécsi Diplomások Köre szabályzata 2009. április 9.
5. A Pécsi Tudományegyetem Média Kódexe 2007. október 25.
6. A Pécsi Tudományegyetem pénztári és pénzkezelési szabályzata 2011. december 16.
7. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Adatvédelmi Szabályzata 2010. február 18.
8. A Pécsi TudományegyetemInformációbiztonsági politikája 2009. december 10.
9. A Pécsi Tudományegyetem környezetvédelmiszabályzata 2011. november 10.
10. A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzata 2012. február 10.
11. A Pécsi Tudományegyetem oktatási együttműködéseinek eljárási szabályzata 2009. október 1.
12. A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainaktérítési szabályzata 2011. július 1.
13. A Pécsi Tudományegyetem informatikai üzemeltetési szabályzatamelléklet 2008. május 8.
14. A Pécsi Tudományegyetem informatikai biztonsági szabályzata 2008. június 26.
15. A Pécsi Tudományegyetem beszerzésiszabályzata

2012. február 9.
16. A Pécsi Tudományegyetem szaklétesítési, szakindítási szabályzata 2010. december 16.
17. A Pécsi Tudományegyetemkötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, igazolási és érvényesítési rendjéről szóló szabályzata 2012. február 9.
18. A Pécsi Tudományegyetem polgári védelmiszabályzata 2003. október 30.
19. A Pécsi Tudományegyetem bizonylatiszabályzata 2003. október 2.
20. A Pécsi Tudományegyetem vagyonkezelésében álló kincstári vagyonnal való gazdálkodásról szóló szabályzat 2002. október 30.
21. Szabályzat a Pécsi Tudományegyetemen folyókutatómunka és tudományos minősítésekmegszerzésének támogatásáról 2002. március 28.
22. Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 2010. december 16.
23. A Pécsi Tudományegyetem talár szabályzata 2002. szeptember 26.
24. A Pécsi Tudományegyetemönköltségszámítási szabályzata 2005. szeptember 22.
25. A Pécsi Tudományegyetem Eszközök és források értékelési szabályzata

2011. december 16.
26. A Pécsi Tudományegyetem felesleges vagyontárgyak hasznosításának,selejtezésének szabályzata 2001. január 1.
27. A Pécsi Tudományegyetem Társadalmi Szenátusának szervezeti és működési rendje 2000. december 21.
28. A Pécsi Tudományegyetem rendészetiszabályzata 2003. október 30.
29. A Pécsi Tudományegyetem tűzvédelmiszabályzata 2012. február 9.
30. A Pécsi Tudományegyetem szállításiszabályzata 2011. december 15.
31. A Pécsi Tudományegyetem kegyeletiszabályzata 2000. május 17.
32. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemtörténeti Gyűjtemény Alapító Okirata 2009. június 18.
33. A Pécsi Tudományegyetem közalkalmazottiSzabályzata 2006. szeptember 28.
34. A Pécsi Tudományegyetem számlarendjérőlszóló szabályzat

2011. december 16.
35. A Pécsi Tudományegyetem számviteli politikája 2011. december 16.
36. A Pécsi Tudományegyetem leltározási és leltárkészítési szabályzata

2011. december 16.
37. A Pécsi Tudományegyetem a szellemi alkotások jogvédelméről és a szellemi tulajdon kezeléséről szóló szabályzata 2006. december 14.
38.

A Pécsi Tudományegyetem Szabályzata a hallgatói egészségügyi és munkaköri alkalmassági vizsgálatáról

2010. június 17.
39. A Pécsi Tudományegyetem szabályzata az ETR oktatási és pénzügyi folyamatairól 2011. november 10.
40. A Pécsi Tudományegyetemminőségbiztosítási szabályzata 2011. november 10.
41. Pécsi Tudományegyetem – Aminőségfejlesztési program alapelvei, 2012. évi kiemelt feladatai 2011. november 10.
42. Pécsi Tudományegyetem Fenntartható Fejlődési Stratégia 2008. június. 26
43. Pécsi Tudományegyetem Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia

2011. december 15.
44. A Pécsi Tudományegyetem fejlesztési javaslatok és pályázati projektekkezeléséről szóló szabályzata 2012. február 9.
45. A Pécsi Tudományegyetem Janus Egyetemi Színház Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. szeptember 29.

A Pécsi Tudományegyetem Rektori Utasításai

Az utasítás száma Az utasítás címe A hatályba lépés dátuma
2/2012. számú rektori utasítás rektori utasítások hatályon kívül helyezéséről 2012. február 2.
1/2012. számú rektori Utasítás A munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése, valamint a kényszervállalkozói illetőleg színlelt megbízási, szolgáltatási szerződések megszüntetésére irányuló intézkedésekről 2012. február 1.
18/2011. számú rektori utasításaz Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szerződéskötési rendjéről 2011. november 28.
17/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott építési- és ingatlan beruházások, felújítások, karbantartások eljárásrendjéről

BERUHÁZÁST, FELÚJÍTÁST INDÍTÓ ENGEDÉLYOKIRAT

2011. november 28.
16/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő mobileszközök és szolgáltatások beszerzéséről, igénybevételéről és használatáról

Mellékletek:
1. Mobiltelefonok vásárlására fordítható keretek meghatározása
2.Nyilatkozat mobilszolgáltatás díjfizetésről(csekkes fizetés)
3.Mobilkommunikációs Szolgáltatáshoz kapcsolódó igénylő nyomtatványok-Felhasználói Tájékoztató
4.Mobilszolgáltatáshoz kapcsolódó nyomtatványok

2011. december 1.
15/2011. számú rektori utasítás a költségvetési keretszámok csökkentésének végrehajtásáról 2011. október 6.
14/2011. számú rektori utasítás az oktatói óraterhelések nyilvántartásának rendjéről 2011. október 3.
13/2011. számú rektori utasítás a 1316/2011 (IX.19.) Kormány határozat végrehajtásának szabályairól a Pécsi TudományegyetemenHatályon kívül! 2011. szeptember 30.
12/2011. számú rektori utasítás a fejlesztési megállapodások alapján fogadott szakképzési hozzájárulások szerződéskötéséről, nyilvántartásáról és felhasználásáról 2011. július 5.
11/2011. számú rektori utasítás az Egyetemen betölthető közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásának részletes szabályairól 2011. június 9.
10/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 2011. május 19.
9/2011. számú rektori utasítás az államháztartási egyensúly megőrzéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1025/2011. (II. 11.) Kormányhatározat rendelkezéseinek végrehajtásáról 2011. március 31.
8/2011. számú rektori utasítás a központi igazgatás költségtakarékos gazdálkodásának biztosításáról 2011. március 18.
7/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról 2011. március 22.
6/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem diplomás pályakövető rendszerének szervezeti és működési kérdéseiről 2011. február 17.
5/2011. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és alkalmazásáról 2011. febuár 22.
4/2011. számú rektori utasítás aPécsi Tudományegyetem tulajdonában lévő mobileszközök és szolgáltatások beszerzéséről, igénybevételéről és használatáról szóló 12/2010. számú rektori utasítás módosításáról 

Mellékletek:
1. Mobiltelefon / SIM kártya igénylése
2.Mobiltelefon hívószámhoz kapcsolódó szolgáltatások igénylése
3. Mobiltelefon / SIM kártya átadás / leadás
4. Mobiltelefon hívószám költségelszámolása
5. Munkaigénylő lap Javítandó mobiltelefonhoz
6. Nyilatkozat díjfizetésről (csekkes fizetés)
7. Nyilatkozat díjfizetésről (bérből levonással fizetés)
8. A mobiltelefonok és a hozzátartozó keretek meghatározása

A 16/2011. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte!

2011. február 22.
Hatályát vesztette
2011. december 1.-vel
3/2011. számú rektori utasítás aPécsi Tudományegyetem kezelésében lévő kollégiumi szálláshelyek bérleti díjairól 2011. január 17.
2/2011. számú rektori utasítás az 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat, valamint a végrehajtásra kiadott NGM útmutató és kiegészítés végrehajtásáról szóló 11/2010. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről 2011. január 10.
1/2011. számú rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról 2011. január 10.
11/2010. számú rektori utasítás a 1132/2010. (VI.18.) Kormányhatározat, valamint a végrehajtására kiadott NGM útmutató és kiegészítés végrehajtásáról(Hatályon kívül 2011. január 10-től) 2010. november 11.
10/2010. számú rektori utasítás 13/2010. számú kincstári biztosi utasítás végrehajtásárólHatályon kívül! 2010. október 26.
9/2010. számú rektori utasítás a Személyügyi adatbázis feltöltéséről és folyamatos naprakészségének biztosításáról 2010. október 21.
8/2010. számú 12/2010. számú Kincstári Biztosítási Utasítás végrehajtásátólHatályon kívül! 2010. szeptember 2.
7/2010. számú rektori utasítás a 11/2010. számú Kincstári Biztosítási Utasítás végrehajtásátólHatályon kívül! 2010. szeptember 2.
6/2010. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendszerének felülvizsgálatáról és az új pályázati rendszer kialakításáról 2010. augusztus 6.
4/2010. számú rektori utasítás az 1132/ 2010. Kormányhatározat végrehajtásának szabályairól(Hatályon kívül 2010. november 11-től) 2010. július. 08.
3/2010. számú rektori utasítás az 1/2010. számú Kincstári Biztosi Utasítás a.) pontjának végrehajtásáról Hatályon kívül! 2010. június 1.
2/2010. számú rektori utasítás a belső ellenőrzési jelentés lezárását követő intézkedésekkel kapcsolatos eljárásról 2010. január 13.
1/2010. számú rektori utasítás a külső és belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások és javaslatok végrehajtásának nyomonkövetéséről 2010. január 13.
5/2009. számú rektori utasítás a 3/2008. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezéséről 2009. december 14.
4/2009. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában évő mobileszközök beszerzéséről, melléklet -egységesmobiltelefon igénylési nyomtatvány

A 4/2011. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte!

2009. november 11.
Hatályát vesztette 2011 február 22.-ével

3/2009. számú rektori utasítás, – Képzések promóciója a Pécsi Tudományegyetem területén illetve intézményeibe 2009. március 16.
2/2009. számú rektori utasítás az Egyetemen betölthető közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásának részletes szabályairól 2009. március 2.
1/2009. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem aláírási rendjéről 2009. január 15.
17/2008. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 2009. január 1.
16/2008. számú

rektori utasítás a munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése, valamint a kényszervállalkozói illetőleg színlelt megbízási, szolgáltatási szerződések megszüntetésére irányuló intézkedésekről(2012. február 1-től hatályon kívül)

2008. november 5.
15/2008. számú

rektori utasítás az Orvostudományi és Egészségtudományi Koordinációs Központ működésének átmeneti szabályairól

2008. október 18.
14/2008. számú

rektori utasítás a Klinikai Központ főigazgatója gazdálkodási jogkörének megszüntetéséből adódó aláírási rendről szóló 13/2008. Rektori Utasítás hatályon kívül helyezéséről

2008. október 2.
11/2008. számú rektori utasítás A Pécsi Tudományegyetemen alkalmazott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő eljárási szabályokról(doc formátumban letölthető) 2008. június 25.
10/2008. számú rektori utasítás a külső támogatói források tudományos területen történő felhasználásáról 2008. június 16.
9/2008. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott promóciós tevékenységről 2008. június 16.
8/2008. számú rektori utasítás az Egyetem területén megjelenő periodikák elhelyezésének szabályozásáról 2008. június 16.
7/2008. számú rektori utasítás a hirdetmények elhelyezésének rendjéről 2008. június 11.
6/2008. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzatának végrehajtásáról 2008. április 10.
5/2008. számú

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem aláírási rendjéről

2008. március 5.
4/2008. számú rektori utasítás az egyetemen betöltendő közalkalmazotti álláshelyek pályáztatásának részletes szabályairól (a 12/2008-rekut-hatályon kívül helyezte) 2008.
2/2008. számú rektori utasítás a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról 2008. február 15.
1/2008. számú rektori utasítást az 5/2008. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte 2008. március 5.
7/2007. számú

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatott építési- és ingatlan beruházások, felújítások, karbantartások eljárásrendjéről (formanyomtatvány); A 17/2011. számú rektori utasítás hatályon kívül helyezte!

2007. november 21.
4/2007. számú

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

2007. október 15.
2/2007. számú

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem tulajdonában, illetve kezelésében lévő szolgálati lakások bérbeadásáról

2007. július 17.
2/2006. számú

rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemenfolyó költségtérítéses képzésben résztvevő közalkalmazottakat megillető kedvezményekről

2006. január 9.
1/2006. számú rektori utasítás az Egyetem politikai semlegességének és pártatlanságának megőrzésére 2006. január 9.
4/2005. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem aláírási rendjéről 2005. június 30.
2/2005. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemen folytatandó közvélemény kutatások rendjéről 2005. június 1.
11/2004. számú rektori utasítás a belső ellenőrzési jelentés lezárását követő intézkedésekkel kapcsolatos eljárásról 2004.december 1.
9/2004. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 2004.november2.
7/2004. számú rektori utasítás az Egyetem likviditási egyensúlyának érdekében alkalmazandó korlátozó intézkedésekről 2004.július 1.
5/2004. számú rektori utasítás az MTA doktora fokozatot szerzett oktatók/kutatók támogatásáról 2004.június 1.
4/2004. számú rektori utasítás az egyetemen megszervezésre kerülő tudományos konferenciák támogatásáról 2004. április 30.
1/2004. számú rektori utasítás a 2004. évi központi elvonások miatt alkalmazandó megszorító intézkedésekről 2004. február 2.
2/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetem hálózatának (UPNET) használatáról (Acceptable Use Policy) 2003. szeptember 1.
1/2003. számú rektori utasítás a Pécsi Tudományegyetemszakmai alapfeladata keretében a saját dolgozók megbízási, szolgáltatási szerződéssel történő alkalmazásának lehetőségéről, valamint a szellemi tevékenység szolgáltatási szerződésselntörténő alkalmazásának lehetőségeiről, valamint a szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő ellátásának szabályairól szóló 4/2002. számú rektori utasítás módosításáról (hatályon kívül helyezve) 2003. február 3.
2/2002. számú rektori utasítás az egyetem tulajdonában és kezelésében lévő szobák és önkormányzati lakások hasznosításáról 2002. március 20.
1/2002. számú rektori utasítás a reprezentáció egyetemi szabályozásáról 2002. január 1.
3/2001. számú rektori utasítás a PTE oktatói és kutatói tudományos és művészi tevékenységének bibliográfiájáról 2001. november 5.
6/2000. számú rektori utasítás az Egyetemi Emlékgyűrűről 2000. november 20.
5/2000. számú rektori utasítás a PTE egységes weblapjáról 2000. november 20.
2/1998. számú rektori utasítás az Egyetemi Szálló működéséről 1998 szeptember 18.

utoljára frissítve: 2012. március 14. 14:41:42

A Központi Tanulmányi Iroda  nyomtatványai

BTK nyomtatványok:

PMMK nyomtatványok:

Karok által használható nyomtatványok

Felvételi dokumentumok

kozonsegtalalkozo kozonsegtalalkozo

Meccsek és közönségtalálkozó Kassai Viktorral és Ring Györggyel Meccsek és közönségtalálkozó Kassai Viktorral és Ring Györggyel

Országos Hallgatói Tüntetés 2011 Országos Hallgatói Tüntetés 2011

TEF - Zárónap TEF - Zárónap

EHÖK hírek Karok hírei